Rapp Karolina

Artykuły w tomach zbiorowych:

Rapp Karolina (afiliacja? - nie)
"Nichts ist so schwer wie einfach zu leben. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Mosaik der Stadt und der Tanz des Lebens im Roman Walpurgistag (2011) von Annett Gröschner
Redaktorzy: Eichhorn Kristin
Neuer Ernst in der Literatur? : Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart
numery strony: 139-150, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-64876-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Rapp Karolina (afiliacja? - nie)
Miejsce jako czas zgęstniały i czas mnogi: O narracji i symbolice miejsc i przestrzeni i ich znaczenia dla wymiany wartości międzykulturowych na przykładzie okcydentalnego obrazu Orientu
Redaktorzy: Sikorska Liliana , Chudzińska-Parkosadze Anna, Jarząb Joanna , Frączak Marta
Clash(es) and new beginnings in literature and culture
numery strony: 181-194, rok wydania: 2014
Wydział Anglistyki UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938868-1-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Rapp Karolina (afiliacja? - nie)
Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach - o smaku słów i rzeczywistości oraz zmysłowym poszukiwaniu siebie w podróży
Redaktorzy: Góra Sylwia , Kulczycka Justyna
Świat zmysłów : o znaczeniu zmysłów w kulturze
numery strony: 301-314, rok wydania: 2014
Akademia Ignatianum
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7614-181-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 19
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Rapp Karolina (afiliacja? - nie)
"Mity w czasach pomitycznych. Odyseusz współczesny w tekstach Periklesa Monioudisa Die Stadt an den Golfen oraz Land"
Redaktorzy: Czapiga Zofia
Filologiczne konteksty współczesności : wyzwania literatury i języka w XX/XXI wiek
numery strony: 123-132, rok wydania: 2013
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7338-952-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji