Sakaguchi Alicja

Artykuły w czasopismach:

Sakaguchi Alicja (afiliacja? - tak)
Was sagt uns das Gleichnis vom Fischernetz über kognitive Fähigkeiten? Sprachliche Verfahren der prophetischen Weisung
Grenzgebiete der Wissenschaft
ISSN/eISSN: 1021-8130
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 2
numery stron: 152-170
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sakaguchi Alicja (afiliacja? - tak)
Ulrich Welbers, Religiöse Semantik. Eine sprachphilosophische Grundlegung. Paderborn: Wilhelm Fink 2014, 534 S. (recenzja)
tekst i dyskurs – text und diskurs
ISSN/eISSN: 1899-0983
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 9
numery stron: 252-255
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sakaguchi Alicja (afiliacja? - )
Poznanie poza językiem. Przypadek religijnego doświadczenia mistycznego i kwestia jego wysłowienia
Poznańskie Studia Polonistyczne.Seria Językoznawcza
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma: 10.14746/pspsj
język polski
tom (rocznik): 2013
zeszyt (numer): 20
numery stron: 55-74
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sakaguchi Alicja (afiliacja? - tak)
Kwestia odczytywania tekstów natchnionych (theopneustos) w przestrzeni negatywnych (agnosia) i pozytywnych (gnosis, Sophia) przejawów duszy
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
numery strony: 125-139, rok wydania: 2016
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938829-1-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Sakaguchi Alicja (afiliacja? - )
Warum werden heute Sakralia nicht mehr verstanden? Einige Bemerkungen zur religiösen (Fach-)Sprache
Redaktorzy: Grucza Franciszek
Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit: Fachsprachen in Theorie und Praxis, Geschichte des Deutschen als Fremdsprachenunterricht weltweit / Geschichte von DaF weltweit, Theorie und Geschichte der Translationswissenschaft
numery strony: 111-118, rok wydania: 2013
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-63218-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,4
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Sakaguchi Alicja (afiliacja? - )
Adolf Reinach – der vergessene Sprechakttheoretiker?
Redaktorzy: Lipczuk Ryszard , Nerlicki Krzysztof
Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache
numery strony: 227-243, rok wydania: 2013
Dr. Kovač Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3830070597
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Sakaguchi Alicja (afiliacja? - tak)
Sprechakte der mystischen Erfahrung. Eine komparative Studie zum sprachlichen Ausdruck von Offenbarung und Prophetie
Karl Alber
Freiburg, München 2015
ISBN: 978-3-495-48657-3
DOI książki:
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 27