Szałagiewicz Marek

Artykuły w czasopismach:

Szałagiewicz Marek (afiliacja? - tak)
Vom Idealismus zur Mordlust – die Demokratiefrage zwischen Michael Kohlhaas und Samuel Zborowski
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
ISSN/eISSN: 0948-8294
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 64
zeszyt (numer): 2
numery stron: 264-289
rok wydania: 2015
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Szałagiewicz Marek (afiliacja? - tak)
Die Transzendenz der Gewalt im Angesicht der Wende – Thomas Hettches Nox und die besondere Konstellation der Postmoderne
Studia Germanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2467
DOI czasopisma: 10.14746/sgp
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 34
numery stron: 129-148
rok wydania: 2013
DOI artykułu: 10.14746/sgp.2013.34.09
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Szałagiewicz Marek (afiliacja? - tak)
Co nas przeraża w maszynach? – O kulturowej antypatii i lęku przed techniką
Orbis Linguarum
ISSN/eISSN: 1426-7241
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 39
numery stron: 351-364
rok wydania: 2013
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Szałagiewicz Marek (afiliacja? - tak)
W stronę dzieła totalnego (Gesamtkunstwerk). O funkcji estetycznej gry komputerowej
Redaktorzy: Oleszek Bartłomiej, Wiśniewska Marzenna
Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów
numery strony: 58-69, rok wydania: 2015
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-231-3410-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Szałagiewicz Marek (afiliacja? - tak)
Zwischen Wortgewalt und Gewalttat. Die Geschwister im Geiste - Ulrike Meinhof und Heinrich von Kleist - und ihre gespenstische Korrespondenz in Dagmar Leupolds Roman Die Helligkeit der Nacht
Redaktorzy: Eichhorn Kristin
Neuer Ernst in der Literatur? : Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart
numery strony: 99-108, rok wydania: 2014
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-64876-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Szałagiewicz Marek (afiliacja? - tak)
Gra komputerowa jako tekstualny obiekt estetyczny – próba hermeneutyki gry komputerowej
Redaktorzy: Sikorska Liliana , Chudzińska-Parkosadze Anna, Jarząb Joanna , Frączak Marta
Clash(es) and new beginnings in literature and culture
numery strony: 167-177, rok wydania: 2014
Wydział Anglistyki UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-938868-1-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji