Purandare Mandar

Artykuły w tomach zbiorowych:

Purandare Mandar (afiliacja? - tak)
In my backyard, in your backyard !
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mayer Claude, Wolting Stephan
Purple Jacoranda: narrations on transcultural identity development
numery strony: 137-166, rok wydania: 2016
Waxmann Verlag GmbH
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-8309-3350-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 2,5
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.