Malicka Paulina

Artykuły w czasopismach:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Nino De Vita: poezja sycylijska między dialektalnością a zwierzęcością
Liczba punktów: 0

ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies
ISSN/eISSN: 2451-3849
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2016
zeszyt (numer): 2
numery stron: 117-186
rok wydania: 2016
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,66
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.