Sopata Aldona

Artykuły w czasopismach:

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
On the C/edge linking mechanism. Evidence from Polish
Liczba punktów: 15

Lingua Posnaniensis
ISSN/eISSN: 2083-6090
DOI czasopisma: 10.2478/linpo
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 59/2
numery stron: 87-100
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.1515/linpo-2017-0014
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Referenzielle Nullargumente im Erstspracherwerb
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Żebrowska Ewa , Olpińska-Szkiełko Magdalena, Latkowska Magdalena
Germanistische Forschung in Polen. Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen
numery strony: 69-80, rok wydania: 2017
Stowarzyszenie Germanistów Polskich
język artykułu: niemiecki
ISBN: 9788364020599
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,86
objętość tomu zbiorowego: 21,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Sopata Aldona (afiliacja? - tak)
Interaktion zwischen pragmatischen und syntaktischen Aspekten im Erwerb des Deutschen als Fremdsprache
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Zhu Jianhua, Zhao Jin, Szurawitzki Michael
Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und Innovation
numery strony: 51-62, rok wydania: 2017
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 9783631707647
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,86
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.