Bednarczyk Adam

Tomy zbiorowe:

Bednarczyk Adam (afiliacja? - nie), Kubarek Magdalena (afiliacja? - nie), Szatkowski Maciej (afiliacja? - nie)
Orient w literaturze - literatura w Oriencie. Granice i pogranicza
Liczba punktów: 5

LIBRON-Filip Lohner
język: polski
Seria: Orient w literaturze
Kraków 2017
ISBN: 978-83-65705-52-

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.