Bochorodycz Beata

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bochorodycz Beata (afiliacja? - tak)
Political Leadership and the Security Policy: Negotiations on the US Military Bases in Okinawa under the Murayama and Hashimoto Cabinets
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Żakowski Karol
Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries
numery strony: 89-114, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-8088-376-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: 7,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.