Wasilewska Halina

Artykuły w czasopismach:

Wasilewska Halina (afiliacja? - tak)
Życie seksualne Chin w teorii i praktyce
Liczba punktów: 12

Czas Kultury
ISSN/eISSN: 0867-2148
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 2 (193)
numery stron: 171-176
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.