Sakaguchi Alicja

Artykuły w czasopismach:

Sakaguchi Alicja (afiliacja? - tak)
Some remarks concerning the trilingual (Polish - Esperanto - German) development of my children
Liczba punktów: 9

Colloquia Germanica Stetinensia
ISSN/eISSN: 0867-5791
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 26
numery stron: 257-271
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 0.18276/CGS.2017
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.