Żychliński Arkadiusz

Artykuły w czasopismach:

Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Fikcjogramy. Elementy przemian literatury współczesnej
Liczba punktów: 15

Teksty Drugie
ISSN/eISSN: 0867-0633
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 187-198
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Możliwość wyspy
Liczba punktów: 0

Przegląd Polityczny
ISSN/eISSN: 1232-6488
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 145/146
numery stron: 192-194
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak), Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - nie)
Marías i jego widma
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
Widma Maríasa. Szkice krytyczne
numery strony: 7-12, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3208-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,26
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Pas de mots, zaprawdę. Medytacje maríasowskie
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
Widma Maríasa. Szkice krytyczne
numery strony: 169-203, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3208-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,48
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Fikcjogramy. Elementy przemian literatury współczesnej
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Czapliński Przemysław, Nycz Ryszard, Antonika Dominika
Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii
numery strony: 378-390, rok wydania: 2017
Instytut Badań Literackich PAN
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65832-58-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 40
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Charchalis Wojciech (afiliacja? - ), Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - )
Widma Maríasa. Szkice krytyczne
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3208-7

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.