Charchalis Wojciech

Artykuły w tomach zbiorowych:

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
En torno de la nueva traducción del Quijote al polaco
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Piłat Zuzankiewicz Marta
En torno a Cervantes. Estudios sobre la época y la obra del autor del Quijote. Homenaje al Profesor Kazimierz Sabik
numery strony: 177-202, rok wydania: 2017
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UniwersytetuWarszawskiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-60875-91-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak)
Kłopoty Mariasa z Hiszpanią
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
Widma Maríasa. Szkice krytyczne
numery strony: 29-48, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3208-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,99
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Charchalis Wojciech (afiliacja? - tak), Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - nie)
Marías i jego widma
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
Widma Maríasa. Szkice krytyczne
numery strony: 7-12, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3208-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,26
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Charchalis Wojciech (afiliacja? - ), Żychliński Arkadiusz (afiliacja? - )
Widma Maríasa. Szkice krytyczne
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Naukowe UAM
język: polski
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3208-7

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.