Malicka Paulina

Artykuły w czasopismach:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Salvare l’insalvabile. La poesia di Nino De Vita fra traduzione e autotraduzione
Liczba punktów: 12

Kwartalnik Neofilologiczny
ISSN/eISSN: 0023-5911
DOI czasopisma:
język włoski
tom (rocznik): 64
zeszyt (numer): 4
numery stron: 488-496
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
A ccanciu ri Maria e l’Antologia di Nino De Vita. Il caso di una scrittura latitante allo scoperto
Liczba punktów: 8

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
ISSN/eISSN: 2083-7275
DOI czasopisma:
język włoski
tom (rocznik): 9
zeszyt (numer): 3
numery stron: 256-265
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.24917/20837275.9.3
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,73
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Il mare di Piero Guccione nello sguardo di Giorgio Agamben
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Kwapisz-Osadnik Katarzyna
I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale
numery strony: 59-64, rok wydania: 2017
Franco Cesati
język artykułu: włoski
ISBN: 978-88-7667-627-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,49
objętość tomu zbiorowego: 24,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
Il movimento del dono nella poesia di Eugenio Montale. Rifiutare – ricevere – ricambiare
Liczba punktów: 25

Peter Lang
Frankfurt am Main 2017
ISBN: 9783631710289
DOI książki: 10.3726/978-3-653-06263-2
język włoski
objętość w arkuszach wydawniczych: 16

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.