Stefaniak Magdalena

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stefaniak Magdalena (afiliacja? - tak)
Terminologie dawne a język ogólny. Rozważania na przykładzie polskiej i francuskiej terminologii łowieckiej
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia 3: językoznawstwo-translatologia
numery strony: 157-165, rok wydania: 2017
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65038-22-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,64
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.