Tomaszkiewicz Teresa

Artykuły w czasopismach:

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
«Traduction littéraire: entre les considérations théoriques et observations pratiques» (Autour de la traduction, par Jerzy Brzozowski, Orisons Universités, Paris 2015)
Liczba punktów: 13

Romanica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0557-2665
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 64
numery stron: 167-170
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak), Włodarczyk Aleksandra (afiliacja? - nie)
Relativité de la notion d
Liczba punktów: 40

Roczniki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 0035-7707
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 65
zeszyt (numer): 8
numery stron: 31-46
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.18290/rh.2017.65.8-3
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,91
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Norma , uzus, a jednostka przekładowa
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Walkiewicz Barbara, Kęsicka Karolina
Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji
numery strony: 15-26, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83232-3276-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 10
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.