Wachowska Judyta

Artykuły w czasopismach:

Wachowska Judyta (afiliacja? - tak)
Narrar la(s) guerra(s) con las voces de mujeres: memoria, género y emociones. Una mirada comparada
Liczba punktów: 70

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 44
zeszyt (numer): 1
numery stron: 115-128
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/strop.2017.441.09
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.