Kosmeda Tetyana

Artykuły w czasopismach:

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Франко і російська література: вплив на світогляд, критика, інтертекстуальні зв’язки, переклад (до 160-річчя від дня народження письменника),
Liczba punktów: 6

Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): V
numery stron: 289-308
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/sup.2017.5.34
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Поетична граматика: інтимізувальні смисли займенникових форм у художньому тексті В. Симоненка
Liczba punktów: 0

Лінгвістичні дослідження, зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди
ISSN/eISSN: 2312-0665
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 45
numery stron: 70-76
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Від 20-річчя до 25-річчя: досягнення познанської україністики (2011–2016)
Liczba punktów: 6

Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): V
numery stron: 7-17
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/sup.2017.5.01
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації
Liczba punktów: 0

Лінгвістичні студії
ISSN/eISSN: 1815-3070
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 33
numery stron: 103-108
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Функційне навантаження наукової мовознавчої школи в сучасному просторі університетської системи
Liczba punktów: 0

Лінгвістичні студії
ISSN/eISSN: 1815-3070
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 34
numery stron: 176-183
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Науковий дискурс ХХІ ст.: нейтралізація типових стильових ознак (аналіз типової комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно-наукового заходу)
Liczba punktów: 13

Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): CLXV
numery stron: 217-227
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.19195/0137-1150.165.19
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Речевое воздействие в научном типе дискурса: вербализация категории оценки (анализ скриптов научной дискуссии)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sładkiewicz Żanna, Klimkiewicz Aleksandra
Perswazja językowa w różnych dyskursach
numery strony: 81-91, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-7865-490-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,63
objętość tomu zbiorowego: 11,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Заборона української мови і унікальність її запозичувального потенціалу
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Поповић Људмила
УКРАЈИНИСТИКА и словенски свет : зборник научних радова : поводом 25 година украјинистике на Универзитету у Београду
numery strony: 159-166, rok wydania: 2017
Apollo plus
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-86-6153-478-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,54
objętość tomu zbiorowego: --
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Потенціал сучасних підручників з української мови як іноземної: практичні поради
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Біденко Л. В.
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі, збірник наукових праць
numery strony: 238-245, rok wydania: 2017
Sumski Uniwersytet Państwowy
język artykułu: ukraiński
ISBN: --
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 12,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Концепція короткого параметричого українсько-польського тлумачно-перекладного словника усталених виразів
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Копылов И. Л.
Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium, сборник. материалов Междунар. науч. конф. «Современные проблемы лексикографии» (Минск, 23–24 ноября 2017 г.).
numery strony: 358-362, rok wydania: 2017
Четыре четверти
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-985-581-176-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,63
objętość tomu zbiorowego: --
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Современные проблемы лексикографии
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-11-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-11-24
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Białoruś, Mińsk
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Боже, боже, що та баба може! Бабий ум лучше всяких дум! Do baby po porady! или Кто такой БАБА?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Archangielska A., Hordy Mirosława
Kobieta w zwierciadle języka i kultury
numery strony: 289-310, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-7972-170-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,00
objętość tomu zbiorowego: 36
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Лингвокалейдоскоп: живые речевые процессы
Liczba punktów: 25

LAP LAMBERT Academic Publishing
Saarbrücken 2017
ISBN: 978-3-330-03921-6
DOI książki:
język rosyjski
objętość w arkuszach wydawniczych: 10,00

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak), Osipova Tetyana (afiliacja? - nie), Gomeniuk Olena (afiliacja? - tak)
Короткий українсько-польський словник усталених виразів: еквіваленти слова, фразеологізми, прислів’я та приказки
Liczba punktów: 0

Koło
Poznań-Charków 2017
ISBN: 978-616-642-288-4
DOI książki:
język ukraiński
objętość w arkuszach wydawniczych: 21,63

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.