Makarowska Olga

Artykuły w czasopismach:

Makarowska Olga (afiliacja? - tak)
Редирективность котоматричных текстов
Liczba punktów: 5

Žmogus Kalbos Erdvėje
ISSN/eISSN: 2424-385X
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 9
numery stron: 176-189
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,76
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Makarowska Olga (afiliacja? - tak)
Особенности котоматрицы как креолизованного текста
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Dębska Katarzyna
Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami pod red. K. Dembskiej i D. Paśko-Konieczniak
numery strony: 39-56, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-231-3837-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 32
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.