Osiewicz Bartosz

Artykuły w czasopismach:

Osiewicz Bartosz (afiliacja? - tak)
W. Popiel-Machnicki, A. Pleskaczyński, K. Pleskaczyńska, Podróże nieodkryte: dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017, LXIII, [1], 595 s. + 5 map. ISBN: 9788323231912.
Liczba punktów: 3

AvtobiografiЯ
ISSN/eISSN: 2281-6992
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 6
numery stron: 289-294
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.