Przybysz Anna

Artykuły w czasopismach:

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Odwołania do idei cykliczności w filmie "Wygnanie" Andrieja Zwiagincewa
Liczba punktów: 3

Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog. Białoruś - Rosja - Ukraina
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): VII
numery stron: 123-133
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Próba czytania choroby księcia Myszkina w kluczu koncepcji duchowości ciała Alexandra Lowena
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
Choroba ― ciało ― dusza w literaturze i kulturze
numery strony: 254-265, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8012-150-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 30,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Bogusz-Tessmar Paulina (afiliacja? - tak), Kaźmierczak Natalia (afiliacja? - tak), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak), Przybysz Anna (afiliacja? - tak), Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej
Liczba punktów: 25

Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2017
ISBN: 978-83-944471-1-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,1

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.