Waligórska-Olejniczak Beata

Artykuły w czasopismach:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Dialog kultur we współczesnym kinie izraelskim. "Klara cudotwórczyni" Ariego Folmana i Oriego Sivana oraz "Cyrk Palestyna" Eyala Halfona
Liczba punktów: 5

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-5038
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 27
numery stron: 127-139
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
O mitach i obrazach kobiecości w prozie Swietłany Aleksijewicz
Liczba punktów: 40

Porównania
ISSN/eISSN: 1733-165X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 20
numery stron: 97-106
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/p.2017.20.12741
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Postmodernistyczne patologie w socjokulturowych refleksjach końca XX wieku
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
Choroba ― ciało ― dusza w literaturze i kulturze
numery strony: 362-375, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8012-150-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,92
objętość tomu zbiorowego: 30,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Bogusz-Tessmar Paulina (afiliacja? - tak), Kaźmierczak Natalia (afiliacja? - tak), Królikiewicz Natalia (afiliacja? - tak), Przybysz Anna (afiliacja? - tak), Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej
Liczba punktów: 25

Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2017
ISBN: 978-83-944471-1-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,1

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.