Abdalla Michael

Artykuły w czasopismach:

Rucki Mirosław (afiliacja? - tak), Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Zarys historii Kościołów Wschodu
Liczba punktów: 6

Perspectiva - Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne
ISSN/eISSN: 1730-4172
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): XVI
zeszyt (numer): 1
numery stron: 182-194
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Rucki Mirosław (afiliacja? - tak), Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba brata Pańskiego
Liczba punktów: 10

Przegląd Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0033-2283
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 1-2
numery stron: 155-165
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Rucki Mirosław (afiliacja? - tak), Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Eucharystyczna obecność Chrystusa – świadectwa pierwszych wieków
Liczba punktów: 10

Liturgia Sacra
ISSN/eISSN: 1234-4214
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 49
zeszyt (numer): 1
numery stron: 73-94
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Rucki Mirosław (afiliacja? - nie), Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Asyryjczycy – naród, język, wiara
Liczba punktów: 10

Teologia i człowiek
ISSN/eISSN: 1731-5638
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 39
zeszyt (numer): 3
numery stron: 199-219
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
The cultural discourse of folk proverbs with words to food and nutrition in the Arabic dialect of Āzaẖ
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Weltecke D.
Neue Aramäische Studien, Schola Nsibina 1
numery strony: 135-157, rok wydania: 2017
The Peter Lang Publishing Group
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-73131-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - )
Holocaust narodu asyryjskiego
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Woźniak W.
Wokół destrukcji i jej zapobiegania począwszy od holocaustu narodu asyryjskiego
numery strony: 7-36, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-54838-18-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,3
objętość tomu zbiorowego: 9,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Unickie Kościoły Bliskiego Wschodu: Polityka Watykanu wobec chrześcijan nierzymskich
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Dudra S., Michalak R., Młyńczyk Ł.
Polityczne uwarunkowania religii - religijne uwarunkowania polityki,
numery strony: 193-207, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Morpho
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-62352-41-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: _
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.