Chashchina Elena

Artykuły w czasopismach:

Chashchina Elena (afiliacja? - tak)
Лексика следственных действий в русском языке XI – XVII веков
Liczba punktów: 10

Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): XLII
numery stron: 103-113
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Chashchina Elena (afiliacja? - tak)
Лексика семейного права в истории русского языка XII – XVII вв.
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Петров А., Ненашева Л.
Северное слово в памятниках письменности и народных говорах. Памяти В.Я. Дерягина и Л.П. Комягиной.
numery strony: 92-112, rok wydania: 2017
Издательство ЕГУ
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-5-98450-560-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.