Siwczak Piotr

Artykuły w czasopismach:

Siwczak Piotr (afiliacja? - tak)
Русские и новогреческие фразеологизмы, выражающие скорость действия
Liczba punktów: 0

Studia Rossica Gedanensia
ISSN/eISSN: 2449-6715
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 4
numery stron: 72-80
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.