Grablunas Piotr

Artykuły w czasopismach:

Niewulis-Grablunas Jowita (afiliacja? - tak), Grablunas Piotr (afiliacja? - tak)
Apie Punsko šnektos prielinksnius I dalis
Liczba punktów: 0

Terra Jatwezenorum
ISSN/eISSN: 2080-7589
DOI czasopisma:
język litewski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 9
numery stron: 144-158
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,61
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.