Oh Kyong-Geun

Artykuły w czasopismach:

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Oh Kyong-Geun (afiliacja? - tak), Zozula Daria (afiliacja? - tak)
Exponents Of Deontic Modality In Korean, Indonesian, English and Polish – A Contrastive Translative Perspective
Liczba punktów: 40

Rocznik Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0080-3545
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2
zeszyt (numer): 70
numery stron: 185-211
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,61
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.