Sawala Wojciech

Artykuły w czasopismach:

Sawala Wojciech (afiliacja? - tak)
recenzja książki M. Potok (red.) Arcydzieła literatury hiszpańskiej. Dziesięć wykładów
Liczba punktów: 14

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język polski
tom (rocznik): 44
zeszyt (numer): 1
numery stron: 133-139
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/strop.2017.441.011
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sawala Wojciech (afiliacja? - tak)
Biopolitique et autobiographisme. Les deux malades de Franz Joseph Gall
Liczba punktów: 14

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 44
zeszyt (numer): 4
numery stron: 59-79
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/strop.2017.444.005
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,46
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.