Tuszyńska Krystyna

Artykuły w czasopismach:

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
Wizerunek filozofa greckiego jako traskomunikatora zarządzającego zasobami językowymi i pozajęzykowymi
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): XVII
zeszyt (numer): Jubileuszowy
numery stron: 345-364
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
Arystotelesowska definicja tragedii a definicja Gorgiasza w kontekście relacji dramaturg -widz
Liczba punktów: 10

Archiwum Historii Myśli Filozoficznej i Społecznej PAN
ISSN/eISSN: 0066-6874
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 62
numery stron: 251-279
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.