Demenko Grażyna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Annotation specifications of a dialogue corpus for modelling phonetic convergence in technical systems
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
numery strony: 75-82, rok wydania: 2017
TUDPress
język artykułu: angielski
ISBN: 9783959080941
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 28th Conference on Electronic Speech Signal Processing
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-03-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-03-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Saarbrücken
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Owsianny Mariusz (afiliacja? - tak), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Creation of a Dialogue Corpus for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Paroubek Patrick
Proceedings of The 8th Language and Technology Conference
numery strony: 246-250, rok wydania: 2017
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-64864-94-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,71
objętość tomu zbiorowego: 66
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 8th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-11-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-11-19
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.