Bachan Jolanta

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Speaking rate variation and the interaction between hierarchical rhythmic levels
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
numery strony: 308-315, rok wydania: 2017
TUDPress
język artykułu: angielski
ISBN: 9783959080941
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 28th Conference on Electronic Speech Signal Processing
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-03-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-03-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Saarbrücken
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Demenko Grażyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Annotation specifications of a dialogue corpus for modelling phonetic convergence in technical systems
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
numery strony: 75-82, rok wydania: 2017
TUDPress
język artykułu: angielski
ISBN: 9783959080941
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 28th Conference on Electronic Speech Signal Processing
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-03-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-03-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Saarbrücken
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Manipulations of F0 contours in affective speech analysis
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
numery strony: 9-16, rok wydania: 2017
TUDPress
język artykułu: angielski
ISBN: 9783959080941
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,51
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 28th Conference on Electronic Speech Signal Processing
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-03-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-03-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Saarbrücken
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Owsianny Mariusz (afiliacja? - tak), Demenko Grażyna (afiliacja? - tak)
Creation of a Dialogue Corpus for Automatic Analysis of Phonetic Convergence
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Paroubek Patrick
Proceedings of The 8th Language and Technology Conference
numery strony: 246-250, rok wydania: 2017
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-64864-94-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,71
objętość tomu zbiorowego: 66
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 8th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-11-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-11-19
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Tokarski Marceli (afiliacja? - tak)
Creation and evaluation of MaryTTS speech synthesis for Polish
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Paroubek Patrick
Proceedings of The 8th Language and Technology Conference
numery strony: 297-301, rok wydania: 2017
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-64864-94-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 66
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 8th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-11-17
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-11-19
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Świeczkowska Patrycja (afiliacja? - nie), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Rzepka Rafał (afiliacja? - nie), Araki Kenji (afiliacja? - nie)
Asystent – a Prototype of a Motivating Electronic Assistant
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Rzepka Rafał, Vallverdú Jordi, Wlodarczyk Andre
Proceedings of the Linguistic and Cognitive Approaches To Dialog Agents Workshop
numery strony: 11-19, rok wydania: 2017
(wydanie internetowe)
język artykułu: angielski
ISBN: 1613-0073
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: The Third Linguistic and Cognitive Approaches to Dialog Agents (LaCATODA 2017)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-08-21
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-08-21
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Australia, Melbourne
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.