Kołaczek Natalia

Artykuły w czasopismach:

Kołaczek Natalia (afiliacja? - tak)
Określony, czyli jaki? O pośrednim użyciu formy określonej z perspektywy uczenia się i nauczania języka szwedzkiego jako obcego
Liczba punktów: 8

Kultura i polityka
ISSN/eISSN: 1899-4466
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 21
numery stron: 32-46
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kołaczek Natalia (afiliacja? - tak)
Określoność implicytna i anafory pośrednie w interjęzyku polskich uczących się języka szwedzkiego: etapy akwizycji
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
numery strony: 297-306, rok wydania: 2017
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8991-998-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kołaczek Natalia (afiliacja? - tak)
Anafory pośrednie – próba klasyfikacji (na przykładach z języka szwedzkiego)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, , Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 7
numery strony: 59-70, rok wydania: 2017
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-34-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kołaczek Natalia (afiliacja? - tak)
Jakaś książka, ten telefon i mój samochód: jak kategoria określoności przedstawiana jest w podręcznikach do języka szwedzkiego dla początkujących?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta,
Język w Poznaniu 8
numery strony: 17-29, rok wydania: 2017
Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-52-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.