Oleśkowicz-Popiel Magdalena

Artykuły w tomach zbiorowych:

Oleśkowicz-Popiel Magdalena (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak)
Manipulations of F0 contours in affective speech analysis
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
numery strony: 9-16, rok wydania: 2017
TUDPress
język artykułu: angielski
ISBN: 9783959080941
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,51
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 28th Conference on Electronic Speech Signal Processing
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-03-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-03-17
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Saarbrücken
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.