Karmińska Eliza

Artykuły w czasopismach:

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
Znaczenie baśni Von dem Fischer un syner Fru (O rybaku i jego żonie) dla zbioru Kinder- und Hausmärchen braci Grimm i jej przekłady na język polski
Liczba punktów: 7

Rocznik Przekładoznawczy
ISSN/eISSN: 1896-4362
DOI czasopisma: 10.12775/RP
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 12
numery stron: 293-310
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak)
„Tajemnicze dziecko” jako pamflet pedagogiczny. Nieznana baśń E.T.A. Hoffmanna
Liczba punktów: 7

Filoteknos
ISSN/eISSN: 2082-9310
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 7
numery stron: 177-188
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Karmińska Eliza (afiliacja? - )
Paul Maars Sams als das „fremde Kind“ in der polnischen Übersetzung
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Kęsicka Karolina, Korycińska-Wegner Małgorzata, Fimiak-Chwiłkowska Anna
Übersetzungskritisches Handeln. Modelle und Fallstudien
numery strony: 85-98, rok wydania: 2017
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-67569-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 13,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Książki autorskie:

Karmińska Eliza (afiliacja? - tak), Sommerfeld Beate (afiliacja? - tak), Fimiak-Chwiłkowska Anna (afiliacja? - tak)
Między manipulacją a autonomicznością estetyczną - przekład literatury dla dzieci
Liczba punktów: 25

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3263-6
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 8,5

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.