Szczepaniak-Kozak Anna

Artykuły w czasopismach:

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Lankiewicz Hadrian (afiliacja? - nie)
Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce
Liczba punktów: 13

Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 1
numery stron: 135-147
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: 25. jubileuszowa Konferencji Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-04-15
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-04-16
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Warszawa
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
A disturbing view of intercultural communication: findings of a study into hate speech in Polish
Liczba punktów: 15

Linguistica Silesiana
ISSN/eISSN: 0208-4228
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 1
numery stron: 285-310
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak), Wąsikiewicz-Firlej Emilia (afiliacja? - tak)
Rola różnic indywidualnych w nabywaniu kompetencji pragmatycznej przez nauczycieli języka angielskiego
Liczba punktów: 20

Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 48/2
numery stron: 213-231
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Konferencja Polskiego Towarzytwa Lingwistyki Stosowanej
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-09-05
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-09-06
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Słupsk
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.