Kida Paweł

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kida Paweł (afiliacja? - tak)
Teaching Thematic Vocabulary Through the Moodle Website
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Marinescu Valentina, Branea Silvia
Exploring Political and Gender Relations: New Digital and Cultural Environments
numery strony: 233-239, rok wydania: 2017
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-4438-9972-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.