Kordek Norbert

Książki autorskie:

Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak), Kordek Norbert (afiliacja? - tak)
Tajwan w prasie polskiej. Ostatnie dwieście pięćdziesiąt lat w perspektywie fotodokumentacyjnej
Liczba punktów: 25

Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65812-51-3
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.