Michalski Marcin

Artykuły w czasopismach:

Michalski Marcin (afiliacja? - tak)
Describing Written Moroccan Arabic: Some Methodological Issues
Liczba punktów: 40

Rocznik Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0080-3545
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 70 (2)
numery stron: 232-244
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.