Wiatrowski Przemysław

Artykuły w czasopismach:

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - tak)
V sympozjum naukowe z cyklu „Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej” pt. „Frazeologia w stylach i gatunkach mowy”, Poznań, 7 listopada 2016 r.
Liczba punktów: 70

Język Polski
ISSN/eISSN: 0021-6941
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): XCVII
zeszyt (numer): 1
numery stron: 150-154
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,37
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - tak)
Sesja naukowa poświęcona pamięci Zofii Zierhofferowej
Liczba punktów: 70

Język Polski
ISSN/eISSN: 0021-6941
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): XCVII
zeszyt (numer): 3
numery stron: 145-148
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - tak)
„Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Biblioteka „LingVariów”, t. 20, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 255
Liczba punktów: 10

Poznańskie Studia Polonistyczne.Seria Językoznawcza
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma: 10.14746/pspsj
język polski
tom (rocznik): 24 (44)
zeszyt (numer): 1
numery stron: 211-218
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/pspsj.2017.24.1.15
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,475
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Wiatrowski Przemysław (afiliacja? - tak)
Międzyjęzykowa ekwiwalencja związków frazeologicznych z apelatywnym komponentem relewantnym kulturowo. Na przykładzie indonezyjskich połączeń wyrazowych i ich polskich odpowiedników
Liczba punktów: 2

Kwartalnik Językoznawczy
ISSN/eISSN: 2081-5441
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2015
zeszyt (numer): 1-2
numery stron: 62-175
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/kj.2015.1-2.5
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.