Rachut Konrad

Artykuły w czasopismach:

Alefirienko Nikolai (afiliacja? - tak), Rachut Konrad (afiliacja? - tak)
The cognitive-pragmatic subparadigm of modern linguistics
Liczba punktów: 0

Austria-Science
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 7
numery stron: 38-46
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.