Lipowska Dorota

Artykuły w czasopismach:

Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Lipowski Adam (afiliacja? - nie)
Language competition in a population of migrating agents
Liczba punktów: 35

Physical Reviev E
ISSN/eISSN: 2470-0045
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 95
numery stron: 1-6
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.1103/PhysRevE.95.052308
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: taktak

Lipowski Adam (afiliacja? - nie), Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Ferreira Antonio Luis (afiliacja? - nie)
Phase transition and power-law coarsening in an Ising-doped voter model
Liczba punktów: 35

Physical Reviev E
ISSN/eISSN: 2470-0045
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 96
numery stron: 1-5
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.1103/PhysRevE.96.032145
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: taktak

Lipowski Adam (afiliacja? - nie), Lipowska Dorota (afiliacja? - tak), Ferreira Antonio Luis (afiliacja? - nie)
Agreement dynamics on directed random graphs
Liczba punktów: 35

Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment
ISSN/eISSN: 1742-5468
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 6
numery stron: 1-13
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.1088/1742-5468/aa727a
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: taktak

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.