Duduś Damian

Artykuły w czasopismach:

Duduś Damian (afiliacja? - tak)
三島由紀夫の『金閣寺』における 金閣寺放火事件 [Mishima Yukio no \"Kinkakuji\" ni okeru Kinkakuji hōka jiken; [eng.] The Kinkakuji arson incident as portrayed in the novel \"The Temple of the Golden Pavilion\" by Yukio Mishima]
Liczba punktów: 7

Silva Iaponicarum
ISSN/eISSN: 1734-4328
DOI czasopisma: 10.14746/sijp
język japoński
tom (rocznik): 2016/17
zeszyt (numer): 50/51
numery stron: 11-23
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.