Płaczek Katarzyna

Artykuły w czasopismach:

Płaczek Katarzyna (afiliacja? - tak)
Między dźwiękiem, słowem i obrazem. O przestrzenności w muzyce
Liczba punktów: 9

Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 36
numery stron: 70-85
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/il.2017.36.5
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Płaczek Katarzyna (afiliacja? - tak)
Los desdobles cervantinos: en torno al problema de la identidad
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Piłat Zuzankiewicz Marta
En torno a Cervantes. Estudios sobre la época y la obra del autor del Quijote. Homenaje al Profesor Kazimierz Sabik
numery strony: 401-414, rok wydania: 2017
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UniwersytetuWarszawskiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-60875-91-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,66
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Płaczek Katarzyna (afiliacja? - tak)
Una mirada psicoanalítica sobre los celos en dos textos cervantinos: El celoso extremeño y El curioso impertinente
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Padilla Carmona Carlos
Llull, Cervantes, Shakespeare. Imágenes literarias de la locura
numery strony: 97-111, rok wydania: 2017
Universitat de València
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-84-9133-115-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,83
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.