Jańczak Barbara A.

Artykuły w czasopismach:

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - tak)
Integration policy towards the contemporary challenges of migration: an example of Frankfurt (Oder)
Liczba punktów: 0

Multicultural Studies. Vol. 3, 1/2017: The Faces of Multiculturalism in Contemporary Europe – between cultural integration and disintegration.
ISSN/eISSN: 2451-2877
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 1
numery stron: 73-86
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.23734/mcs.2017.1.073.086
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jańczak Barbara A. (afiliacja? - tak)
(A)symmetries in language contact and the role of German and English in the German-Polish borderland, in the context of the size of the locations
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Ziobro-Strzępek Joanna, Chłopicki Władysław
Across Borders 6. The West Looks East
numery strony: 149-164, rok wydania: 2017
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-64457-27-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.