Badstübner-Kizik Camilla

Artykuły w tomach zbiorowych:

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Vorentlastung
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Surkamp Carola
Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Ansätze – Methoden – Grundbegriffe, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage
numery strony: 373-374, rok wydania: 2017
Metzler-Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-476-04473-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Instruktivismus / Instruktion
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Surkamp Carola
Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Ansätze – Methoden – Grundbegriffe, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage
numery strony: 140-141, rok wydania: 2017
Metzler-Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-476-04473-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,2
objętość tomu zbiorowego: 25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Multilingualism in the movies. Languages in films revisited
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Deckert Mikołaj
Audivisual Translation. Research and Use
numery strony: 233-253, rok wydania: 2017
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-72231-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Badstübner-Kizik Camilla (afiliacja? - tak)
Czy możliwe jest implantowanie „obcej” pamięci? Refleksje z punktu widzenia dydaktyki kultury w nauczaniu języków obcych
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gortych Dominika, Skoczylas Łukasz
Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady
numery strony: 33-49, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-45-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady / Implante im sozialen Gedächtnis. Theorie und Beispiele
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-03-21
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-03-22
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.