Bielicka Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Zur Instandsetzung der natürlichen Spracherwerbsprozesse und Sprachlernprozesse bei Kindern aus bilingualen Kitas und Grundschulklassen
Liczba punktów: 10

Zielsprache Deutsch. Eine internationale Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache
ISSN/eISSN: 0341-5864
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 1 (44)
numery stron: 71-84
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Zróżnicowanie wyników testu na rozumienie zjawisk gramatycznych jako wskaźnik zindywidualizowanych procesów nabywania języka drugiego w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Liczba punktów: 13

Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 23/3
numery stron: 91-105
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Bielicka Małgorzata (afiliacja? - tak)
Efektywność nauczania języka niemieckiego na poziomie przed- i wczesnoszkolnym w dwujęzycznych placówkach edukacyjnych w Polsce
Liczba punktów: 25

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3198-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 23,75

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.