Piątkowski Łukasz

Artykuły w tomach zbiorowych:

Piątkowski Łukasz (afiliacja? - tak)
Satzwertige Infinitivkonstruktionen mit zu im "Vertrag von Lissabon" und ihre Wiedergabe im Polnischen
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, , Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 7
numery strony: 109-118, rok wydania: 2017
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65483-34-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Piątkowski Łukasz (afiliacja? - tak)
Funktionsverbgefüge mit treffen am Beispiel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und ihre Wiedergabe im Polnischen
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta,
Język w Poznaniu 8
numery strony: 89-98, rok wydania: 2017
Rys
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-83-65483-52-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.