Janachowska-Budych Marta

Artykuły w czasopismach:

Janachowska-Budych Marta (afiliacja? - tak)
Interkulturelle Literatur im Studium der Angewandten Linguistik – Erfahrungen und didaktisch-methodische Reflexionen
Liczba punktów: 5

Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
ISSN/eISSN: 1205-6545
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 1
numery stron: 71-82
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.