Kubaszczyk Joanna

Artykuły w czasopismach:

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Qualitätsbewertung einer Übersetzung - von der Ontologie zur Axiologie
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): XLIV/1
numery stron: 55-75
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.14746/gl.2017.44.1.04
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,09
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry
Liczba punktów: 9

Homo Ludens
ISSN/eISSN: 2080-4555
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 1(10)
numery stron: 133-149
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,83
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Uschematyzowane wyglądy w teorii dzieła literackiego Romana Ingardena z perspektywy przekładu
Liczba punktów: 20

Między Oryginałem a Przekładem
ISSN/eISSN: 1689-9121
DOI czasopisma: 10.12797/MOaP
język polski
tom (rocznik): XXIII
zeszyt (numer): 3 (37)
numery stron: 9-25
rok wydania: 2017
DOI artykułu: 10.12797/MOaP.23.2017.37.01
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Różnice między oryginałem a przekładem i ich ocena, czyli o ewaluacji przekładu
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Mampe Joanna, Hinc Jolanta, Jarosz Adam
Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu
numery strony: 261-273, rok wydania: 2017
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7865-553-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Zur Übersetzung von Toponymen im Kontext der Übersetzungsbewertung
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sulikowski Piotr , Sulikowska Anna, Lesner Emil
Translation Landscapes - Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft
numery strony: 125-137, rok wydania: 2017
Verlag Dr. Kovač
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8300-9626-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 14
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.