Maciejewski Marcin

Artykuły w czasopismach:

Maciejewski Marcin (afiliacja? - tak)
Słowa-klucze w dyskursie o antykoncepcji
Liczba punktów: 10

tekst i dyskurs – text und diskurs
ISSN/eISSN: 1899-0983
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 10
numery stron: 41-61
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.