Pieczyńska-Sulik Anna

Artykuły w czasopismach:

Pieczyńska-Sulik Anna (afiliacja? - tak)
Ikonizität - Hirngespinst oder handfeste Wissenschaft?
Liczba punktów: 5

Nouveaux Cahiers d'Allemand. Revue trimestrielle de linguistique et de didactique
ISSN/eISSN: 0758-170X
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 35
zeszyt (numer): 4
numery stron: 357-367
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.